ARCHIWUM

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Dyrekcjom,
Nauczycielom i Uczniom
Szkół Podstawowych
z dzielnicy Praga Południe
za udział
w zorganizowanym przez nas
w dniu 5 kwietnia 2013 r.

VI FESTIWALU NAUKI.
pod hasłem
JESTEM
OBYWATELEM ŚWIATA

 

Gry językowe
projekt
„Mistrzowie Dryblingu ”
przycisk startowy    przycisk startowy

Licznik odsłon od 26 lipca 2013

monitoring pozycji

 

FILMIKI UCZNIÓW
kot

PREZENTACJE UCZNIÓW
Greccy Bogowie
Greccy Bogowie
samochód
Szybkie samochody

 

Gimnazjum brało udział w pilotażu nowych rozwiązań prawnych
w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pilotaż prowadzony był w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego
pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe.

 

Logo EFSSzkolna pracownia komputerowa
i Centrum Multimedialne
zostały wyposażone w komputery współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo bipbiuletyn
informacji publicznej