GIMNAZJUM
z Oddziałami Integracyjnymi nr 22
im. gen. Piotra Szembeka
04-309 Warszawa
ul. Boremlowska 6/12
tel/fax: 22 610 59 92
gim22@gimnazjum22.waw.pl


PRZYCISK SPACER

PODZIĘKOWANIA

- dla Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marka Krawczyka - za ufundowanie tablicy pamiątkowej "Akademii Boremlowskiej" (8.01.2015),
- dla firmy Boeing i Fundacji "Nasza Ziemia" - za ufundowanie i urządzenie "Ogrodu-Ostoi Zwierząt" (22.10.2014),
- dla Zarządu Centrum Handlowego "Szembeka" sp. z o.o. - za ufundowanie nagród Patrona (14.05.2014),
- dla Instytutu Kolejnictwa - za ufundowanie nagród
na Konkurs Fotograficzny,
- dla Centrum Promocji Kultury - za użyczanie sprzętu nagłaśniającego.

 

Licznik odsłon od 26 lipca 2013

monitoring pozycji

 

PRZYCISK PRZETARGI


 

PRACE UCZNIÓW
logo
pojazd


Logo - skocz na facebook g22


Logo - Pierwsza pomoc

 

Gimnazjum brało udział w pilotażu nowych rozwiązań prawnych
w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pilotaż prowadzony był w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego
pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe.

 

Logo EFSSzkolna pracownia komputerowa
i Centrum Multimedialne
zostały wyposażone w komputery współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo bipbiuletyn
informacji publicznej